• 0001-HDM
 • 0002-Faus
 • 0003-Egger
 • 0004-QuickStep
 • 0005-terHurne
 • 0006-Kronospan
 • 0007-Veneta
 • 0008-Vox
 • 0009-FN
 • 0010-Etem

1.Условия за монтаж на ламиниран паркет:
- Чисти и празни помещения.
- Добре изсъхнала замазка:

 • Влажност на основата – 2% по метода СМ. В случай на монтаж върху водно подово отопление, влажността не трябва да надвишава 1.5%.
 • Температура на пода – минимум 15°С.

- Отлично нивелирана и обезпрашена основа – допустимата денивелация е до 3 мм л.м.
- Влажност на въздуха в помещението – 55-60%.
- Температура на въздуха в помещението – мин. 15°С.
- Паркетът трябва да престои в помещението, в което ще се монтира минимум 48 часа, за да се климатизира. За тази цел, пакетите се поставят в хоризонтално положение върху пода и не се разпечатват.
- Ламиниран паркет може да се монтира върху следните основи – циментова замазка, OSB, MDF или масивни дървени плоскости/дюшеме, мокет, балатум, теракот, мрамор, грантогрес и др., като задължително трябва да бъде спазено изискването за нивелация и здравина.
- В деня на монтажа, в помещението трябва да бъде осигурено електричество 220V и осветление.
- Монтажът на ламинирания паркет и аксесоарите се извършва комплексно, без времеви прекъсвания, освен, ако при сключването на сделката не е постигнато друго споразумение.
- Ламиниран паркет се полага посредством плаващ метод за монтаж, което означава, че задължително се осигурява технологична фуга от 6-8 мм покрай стени, колони и други места, където е необходимо / при врати, прагове/. Технологичната фуга се покрива посредством перваз или преходни и завършващи лайсни. Тя никога не се запълва!
- Технологична фуга се поставя и при следните случаи:

 • Когато дължината и ширината на помещението надвишава 8 л.м. / При високотехнологичния ламиниран паркет на BerryAlloc с алуминиева заключваща система, се допуска монтаж без прекъсване на една площ при размери ненадвишаващи 15 л.м./
 • При отвори за врати, прагове и други.

- Когато някое от горепосочените условия не е спазено, се допуска монтаж на подовата настилка само при изричното писмено потвърдено желание на Възложителя в приемо-предавателния протокол.

Когато монтажа е извършен от ПАРКЕТИ ЛИА при спазени всички условия Вие получавате бонус – 2 години гаранция върху монтажа!

2. Допълнителни условия, при монтаж на ламиниран паркет върху водно подово отопление – тук ще изброим основните изисквания за този вид монтаж, като отбележим, че е трябва да се съобразяваме винаги с инструкциите на всяка фирма – производител.

На първо място – при наличието на водно подово отопление, ламинирания паркет винаги се монтира като плаващ под!

Изисквания към основата:
Типа и поставянето на бетона, в комбинация с подово отопление, трябва да бъде направено според инструкциите на доставчиците на подовото отопление и на бетона.
За да получите еднаква температура навсякъде по пода, максималното растояние между отоплителните елементи е 30см. Дълбочината на тръбите се определя по време на инсталацията.
Основата трябва да е суха. Според метода СМ, съдържанието на влага трябва да е по-малко от 1.5%.
Пуснете отоплението постепенно, 5°С на ден, минимум 2 седмици преди поставянето и минимум 21 дни след слагането на бетона.
Изключете подовото отопление преди монтажа. Температурата на пода не трябва да надвишава 18 °С.

След монтажа:

 • Изчакайте поне 24 часа след като е монтиран паркета, за да включите отново подовото отопление. Увеличавайте температурата постепенно, по максимум 5°С на ден.
 • Максималната контактна температура е 28°С. Максималната температура на водата е 50°С.
 • Винаги променяйте температурата постепенно в началото и в края на отоплителния период.
 • Убедете се, че атмосферата в стаята не става прекалено суха, по време на отоплителният период.
 • При температура от 18-22°С, приблизителната влажност трябва да е между 55-56%.
 • Ако влажността падне трайно под 50%, е препоръчителна употребата на овлажнител на въздуха. Тези предпазни мерки трябва да се спазват за всеки под на дървена основа.
 • Не поставяйте килими върху вашия ламиниран паркет през отоплителния сезон. Важно е да бъде осигурена добра вентилация под мебелите, за да се избегне натрупването на топлина на едно място, което би довело до повреди.

3.Доставка и съхранение:

 • При сключването на сделката във всеки един обект на ПАРКЕТИ ЛИА се уточнява срок на доставка на поръчаните материали и дата за монтаж. Обикновенно срокът на доставка на материали, за които има авансово плащане и същите се държат на склад е 10 /десет / дни. При случаите, когато материалите са поръчкови срокът на доставката е 30 /тридесет/ дни след авансовото плащане.
 • При направена поръчка, срокът за съхранение на материалите в складове на ПАРКЕТИ ЛИА е 60 /шестдесет/ календарни дни. След неговото изтичане, освен, ако не е няма изрично споразумение, ПАРКЕТИ ЛИА не носи отговорност за съхраняваните материали.
 • Доставката на материалите е до външния вход на обекта.

4.Оглед и консултация:

 • По желание на клиента, може да бъде извършен предварителен оглед на помещението, в което предстои да се положи подова настилка. При наличие на стара подова настилка / мокет, балатум, стар паркет или др / същата трябва да бъде премахната преди огледа, за да се установи равнинността и здравината на основата.
 • След огледа нашите монтажници правят своите препоръки. Ако те не бъдат спазени до деня на монтажа, ПАРКЕТИ ЛИА не носи отговорност при евентуални бъдещи повреди на настилката.
 • Огледът се заплаща, като неговата стойност се приспада след направена поръчка.

5.Документи:

 • Във всеки наш обект ще получите подробни Условия за монтаж, с които трябва да се запознаете на
 • място.
 • В дните за оглед и монтаж клиентът трябва да осигури своето присъствие или присъствие на упълномощено лице, което да посрещне служителите на фирмата, да присъства по време на целия оглед, да е упълномощено да взема решение и да се подписва на съпътстващата документация. За ПАРКЕТИ ЛИА, упълномощено е всяко лице, чието присъствие е осигурено от клиента, ако няма друга, предварителна уговорка, вписана в графа "Допълнителни споразумения".
 • В деня на огледа получавате Протокол за оглед, в който са вписани всички изисквания на монтажниците относно обекта.
 • В деня на доставката, получавате Приемо-предавателен протокол за доставената стока.
 • В деня на монтажа, след неговото приключване, получавате Протокол за извършен монтаж, с чието подписване приемате извършената работа. Ако, която и да е от страните има забележки, те се отбелязват в този протокол. С представянето на същия в обекта, в който сте направили поръчката, получавате Гаранционна карта, при спазените условия.

6.Рекламации:

 • Рекламации се приемат в случаите, когато има вписана забележка в Протокола за извършен монтаж.
 • При наличие на проблем, появил се впоследствие, клиентът заплаща оглед в наш обект и след като се установи причината, виновната страна поема разходите по отстраняването и.

banner-4

banner-6

 

Щори и аксесоари

Условия и бонуси

извършване на ремонт, доставка, рекламации и бонуси

Повече

Online консултации

Получете информация от нашите консултанти

Повече

Услуги

Отлични пакетни цени
за вашия ремонт

Повече