VOX - WallPanels - Accessories

 

 Аксесоари и довършителни профили 

 instr-b1-b5   instr-b6

 b603 small1 - B6 - Универсален профил

 B1 b1v4 - B1 - Външен ъгъл 

 B2 b2v1 - B2 - Завършващ (П-образен) профил 

 B3 b3v4 - B3 - Свързващ елемент 

 B4 b4v - B4 - завършващ декоративен профил 

 B5 b5v8 - B5 - Вътрешен ъгъл 

 

   

  

Печат